BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Glatz Jakab (Poprád, 1776. nov. 17. – Pozsony, 1831. szept. 25.) ev. lelkész. Tanult Késmárkon, Miskolcon, Pozsonyban. 1796-ban a jenai egyetemre iratkozott be, honnan a következő évben Schnepfenthalba, 1803-ban Bécsbe ment tanítónak. Itt 1805-ben lelkész, 1806-ban egyúttal főegyháztanácsos lett. Lelkészi hivataláról 1816-ban lemondván, 1824-ben Pozsonyba költözött s ott halt meg. – Nagy terjedelmű irodalmi munkásságot fejtett ki, elsősorban erkölcsnemesítő és teol. természetű művekkel. Az osztrák prot. egyházi élet fejlesztésére →agendat és →énekeskönyveket bocsátott közre. Magyar szempontból figyelmet érdemelnek következő művei: Wenige Worte über den Tod des… Johann Georg Stretschko… (Pozsony, 1795.) Ein Wort über Erziehung (Vers Sabel István és Fabry István tanárok neve napjára). (Uo. 1795.) Einige Züge aus dem Charakter Joh. Zach. Westers aus Kaysmark… (Schnepfenthal, 1798.) Freymüthige Bemerkungen eines Ungarns über sein Vaterland (Név n.). (Hely n. 1799.) Das rothe Buch (4 k.). (Altenburg, 1800–1801.) (Magyarra ford. →Szívós Mihály.) Die frohen Kinder… (Bécs, 1806.) (Magyarra ford. Szívós Mihály.) Die Kinderwelt in Bilden und Erzählungen. (Lipcse, 1809.) (Magyarra ford. Szívós Mihály.) Einige Züge aus dem Leben… Samuel Bredetzky. (Hely n. 1812.) Andachtsbuch für gebildete Familien… (Bécs, 1815.) (A VII. kiad. után magyarra ford. Pest, 1843.) Moralische Erzählungen für Mädchen (2 k.) (Bécs, 1816.) (Magyarra ford. „Erényi atya” c. alatt Szívós Mihály, később más is.) Nachrichten über die Feier des dritten Jubelfestes der Reformation… (Uo. 1818.) (Magyarra ford. Márton József, 1818.)

Irodalom: Wenrich J. G.: Jacob G. (1834.).