BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Faber Egyed (Körmöcbánya, XV. század vége felé – ?, ?) ev. lelkész. Tanult Selmecbányán s később Budán is. Miután magisterséget szerzett valahol, egy ideig tanító volt Körmöcbányán, míg 1530. ápr. 2-án a wittenbergi egyetemre iratkozott be, ahonnan már a következő évre Schwerinbe nent lelkésznek. 1541-ben Liegnitzben, 1544-től az anhalti herceg körében lelkészkedett s 1549-ben Selmecbányára szeretett volna jönni plébánosnak, hol 1541-ben nem volt hajlandó elvállalni annak tisztét. – Művei: Der Psalm Miserere deutsch ausgelegt. (Wittenberg, 1531.) Von den falschen Blut und Abgott im Thurm zu Schwerin. (Uo. 1533.) Írt egy német nyelvű gúnyiratot is körmöcbányai működése alatt tiszttársa, Schaider Pál ellen.