BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szabó Ferenc (M.) (?, 1800. – ?Újtorda, 1871. aug. 18.) ref. lelkész. Tanult Nagyenyeden, hol 1828-ban →köztanítógot viselt. Joggyakorlaton volt, midőn 1830-ban →káplánnak vitték Újtordára a lelkészi állásra következés jogával, amelyet aztán 1835-ben foglalt el. 1863-ban nyugalomba vonult. – Művei: Nemzeti trophaeum, melylyel…→Bethlen Gábor emlékezetét megújította (Hosszú költemény, 1828.). (Nagyenyed, 1832.) Egy vigasztaló beszéd (Margitai Jonathánné Mezei Julianna felett). (Uo. 1833.) Sir Humphry Davy utazási vigasztaló vizsgálódási… (Ford.). (Uo. 1841.) Ima Antal Imréné Margitai Rozália felett. (Uo. 1860.) – Prédikációi vannak az →Erdélyi Prédikátori Tár III. és IV. kötetében, 12 éneke az akkori új erdélyi →énekeskönyvben.