BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tolnai ev. egyházmegye, a →dunántúli kerületben, külföldről való betelepítések folytán 1720-ig hétre szaporodtak egyházai, úgyhogy ekkor →egyházmegyé alakultak. A szaporodás folyamata nem állott meg később sem, noha majdnem folytonos üldözésnek voltak kitéve a már meglevő egyházak is, annyira, hogy első →esperesének egy ízben három évig az egyházmegyén kívül kellett laknia. Az →egyházkerület új területi rendezésekor 1786-ban két egyházmegyébe (az alsótolna-baranyaiba és a felső-tolna-somogyiba) osztották be az ekkor már 19-re menő egyházakat. – Esperesei voltak a most említett időpontig: Bárány György sárszentlőrinci, györkönyi, sárszentlőrinci, dörgicsei l. 1720–1757, Weisz Mihály kismányoki l. 1757-től, Bárány István varsádi l. 1760-tól (1767.), Nagy István sárszentlőrinci l. 1775–1786.

Irodalom: Schmidt János: Szenicei Bárány György… élete és munkássága (1939.).