BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tolnai ref. egyházmegye, területének legalább egy része eredetileg a kezdetbeli →baranyai egyházkerületnek →alsóbaranyai egyházmegyéjéhez tartozott, de a jelek arra mutatnak, hogy meglehetősen rövid idő múlva, →Sztárainak e vidékről való távozta után, tehát a hatvanas évek elején megtörtént a Tolna vármegyében fekvő egyházak önállósítása, de oly módon, hogy ők meg viszont magukhoz vették Baranya vármegyének az északkeleti részét. Így azután az →alsódunamelléki egyházkerületnek képezte részét, ma pedig a →dunamellékinek képezi. A XVII. század közepén 28, 1731-ben, mikor Kölesdet idecsatolták →Külsősomogyból, 20 anyaegyháza volt. Három egyháza 1825-ben a →solti egyházmegyéhez, viszont három a →felsőbaranyaiból idecsatoltatván, 1836-ban 23, 1848-ban is, 1885-ben is 24 anyaegyházból állott, míg Alap és Bonyhád anyásítása, Hidas affiliálása után 25-ből állott, melyek közül három Baranya, kettő Fejér, húsz pedig Tolna vármegyei volt, 1952 óta pedig 29 az anyaegyházak száma. Kebelében van az egykor híres iskolával bíró, szép múltú tolnai is, mely ma csak fiókegyház; nevezetes egyháza még a decsi. →Esperesei közül a következőkről tudunk: Eszéki István tolnai l. (1566.)., Decsi Gáspár tolnai l. 1575–1597, Szőlőskei Ferenc tolnai l. (1626 márc.) 1634-ig, Pathai P. Sámuel tolnai l. 1634 utántól 1652-ig, Szelei György tolnai l. (1662 jún.), Váczi Mátyás tolnai l. (1670 márc.), Pathai János szeremlei l. 1698-tól, majd interregnum után először a nem is az egyházmegyébe tartozó Pathai Sámuel dunapataji l. 1723–1739, Sallai András őcsényi, kölesdi, kajdacsi l. 1739–1758, Szecsei Albert őcsényi l. 1758-tól (1773.), Turgonyi Gergely madocsai, majd nyug. l. 1774–1783, Vitéz József szekszárdi l. 1783–1790. Ötvös János őcsényi l. 1790–1791, Ötvös István dunaszentgyörgyi l. 1791–1803, Komádi Nagy Mihály nagydorogi l. 1803–1826, Csekei János bölcskei l. 1825–1845, Ötvös Sándor madocsai l. 1845–1868, Gerenday József bölcskei l. 1868–1871, Pap Antal szekszárdi l. 1872–1873, →Munkácsy Sándor paksi l. 1873–1875, Vámos Dániel mórágyi l. 1875–1877, Csekey István zengővárkonyi l. 1877–1897, Dömök Péter őcsényi l. 1897–1906, Kátay Endre dunaszentgyörgyi l. 1906–1929, Szakács Imre mórágyi l. 1929–1932, Gilicze Sándor kajdacsi l. 1932–19.., Tóth Lajos szekszárdi l. 19..–195., Kathona Géza szekszárdi l. 1956–19.., Bocsor Lajos paksi l. 19.. –

Irodalom: Hőke Lajos: A tolnai és tolna-külsősomogyi egyházvidékek múlt századi jegyzőkönyvei (P. E. I. L., 1873.), Holub József: A tolnai reformáció történetének vázlata (1911.).