BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Észak-amerikai magyar ev. egyházak. Az Egyesült Államokban Magyarországról kivándorlottak közül jóval előbb kezdtek egyházakat szervezni a szlovákok, mint a magyarok, mégpedig az 1880-as évektől fogva. A magyar ajkúak eleinte a ref. egyházak kebelében találtak kielégülést vallási szükségleteikre, de az 1900-as években megindult a róluk való gondoskodás is. Az odavaló ev. egyház „general council”-ja 1905-ben megkereste ez ügyben a magyar ev. egyházat, mire ez is hovatovább mindjobban kezdett törődni messze szakadt hittestvéreivel. Végre a bányai egyházkerületnek és az egyetemes egyháznak a megbízásából 1914 elején →Raffay Sándor kiutazott hozzájuk, hogy a helyzetnek közvetlen szemlélés és érintkezés alapján való megismerése nyomán megfelelő javaslatokat tehessen az ügy rendezésére. Ekkorra már 72 gyülekezet alakult a Magyarországról kivándorolt evangélikusokból, közülük a nagy többség szlovák nyelvűekből, míg német csupán két anyaegyház, magyar pedig mindössze nyolc volt. Hazatérte után Raffay egy amerikai magyar ev. egyházmegye szervezését ajánlotta, de szoros viszonyban az ottani ev. egyházakkal. Csakhogy mire ez megvalósulhatott volna, kitört az első világháború s vele és utána jóformán kisiklott a talaj az egész törekvés alól.

Irodalom: Raffay Sándor: Az ev. egyház Amerikában (1914.).