BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Abaúji ref. egyházmegye, a →tiszáninneni kerületben, a 16. században jobbára kassavölgyi néven fordul elő s nemcsak Abaúj, hanem Zemplén és Szabolcs vármegyében fekvő gyülekezetek is tartoztak hozzá. A 17. század elejére beléolvadtak a Torna nagyobb részében, a század derekán pedig a Sárosban levők is. A 18. század kezdetén 108 anyaegyházat foglalt magában, de az egyházkerület 1799-ben történt új beosztása következtében jelentékenyen csökkent a számuk, viszont 1854 őszén hozzá lett csatolva néhány egyház a →felsőborsodi egyházmegyéből (Aszaló és környéke), de ugyanekkor Erdőhorváti az alsózempléni, Bőcs pedig az →alsóborsodi egyházmeghez ment át. 1918 előtt 71 anyaegyházból állott, melyekből 1918 után csak 51 maradt magyar területen, de 1938-ban négynek a kivételével mind visszakerült. Ez a helyzet 1945-ig tartott, amikor a hét évvel azelőtti állott vissza. 1952-től 51 egyháza volt, mindannyi Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 1956-ban ezek a borsodiból 19-cel szaporodtak, de ugyanekkor nyolc egyháza a zemplénihez ment át. Nevezetesebb múltú egyházközségei Kassán, Göncön, Abaújszántón, Szepsiben és Szikszón voltak, mely utóbbi 1799-ig a →borsod-gömör-kishonti egyházmegyéhez tartozott s egészen 1929-ig két lelkészt tartott. Espereseinek névsora: →Károlyi Radics Gáspár gönci, tállyai, gönci. végül helynélküli l. (1564) 1591-ig. Szegedi Tamás tállyai l. 1592-től, →Szikszai Siderius János tarcali, szepsi l. (1598) (1604), Szentandrási István tarcali l. (1605. júl.) 1609-ig, →Tardi György abaújszántói l. 1610–1622, →Szepsi Láni Mihály tarcali l. 1623–1634. →Kovásznai Imre szepsi l. 1635–1638, Varsányi Dániel tokaji l. 1638–1644. →Tolnai Dali János tokaji l. 1645–1646. Ványai János tarcali l. 1646–1653, Zebegnyei János tokaji, gönci l. (1655. máj.) (1665). Szendrei György tállyai l. (1668. szept.) 1673-ig, interregnum után →Somosi Petkó János megyaszói. mádi l. 1681–1684, Gyöngyösi M. András tállyai l. 1684–1689, Szécsi István mádi l. 1689–1706, Borosjenei György tállyai l. 1706–1710, Zemlényi R. Ferenc tállyai l. 1710–1723, Thúri Sámuel tokaji l. 1723–1733, Szentandrási Simon Mihály nagyidai, szerencsi l. 1733–1751. Nádudvari Mihály tállyai l. 1751–1754, Váczi Nagy István kassai, tállyai l. 1755–1762, Szentandrási Simon István szerencsi l. 1762–1764, Petrahai János tállyai l. 1764–1789, Kapczy István alsószendi, gagybátori l. 1789–1793. →Tasnádi Székely István szepsi l. 1793–1800, Sárkány Pál szepsi, kovácsvágási, abaújvári l. 1801–1824. Garas István szikszói l. 1824–1826, Futó Sámuel abaújszántói, bőcsi l. 1827–1853, →Ferenczy József kassai l. 1853–1862, Átányi József abaújszántói l. 1862–1866, Futó Dániel szikszói l. 1867–1868, Ferenczy József kassai l. (másodszor) 1868–1873, Fodor Pál vilmányi l. 1873–1891, Béky Sámuel kassai l. 1891, Veress Sámuel szesztai l. 1891–1894, Antalffy László alsóvadászi l. 1894–1897, Idrányi Ferenc hernádbüdi l. 1897–1898, →Révész Kálmán kassai l. 1898–1918, Cziáky Endre felsőcécei, abaújszántói l. 1921–1932, Farkas Elek gönci l. 1932 óta.