BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Abaúj-tornai ref. egyházmegye, a →szlovenszkói tiszáninneni kerületben, 27 anyaegyházzal, melyek közül 20 a régi →abaúji egyházmegyétől, 7 a régi →tornaitól szakíttatott el. Esperesei: →Idrányi Barna nagyszalánci l. 1921–1933, Simon József szesztai l. 1933–1939. Ekkor ez alakjában megszűnt.