BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Disputatio (= vitatkozás), tudományos kérdések felőli szóharc, amelyet főként a különböző vallási irányok hívei s főként a XVI. században nyilvánosan folytattak egymással Magyarországon a prot. partialis és →generalis zsinatok alkalmával régebben rendszerint tartottak disputatiót egyes hittételekről, leginkább a lelkészavatást megelőző vizsgálattal kapcsolatban. A külföldi prot. egyetemeken és a magyar prot. felsőbb iskolákon szintén szokásban volt az újabb időkig disputatiók tartása, melyekre az egyik fél (respondens vagy az opponensekkel szemben defendens) többnyire kidolgozott értekezéssel állván elő, az közre is bocsáttatott. Ezeket aztán vagy maga szerzette az illető, vagy pedig az elnöki tisztet vivő professzor. Doktori és licentiatusi címért is ilyen disputatióra kellett, sőt néhol még most is kell állani.

Irodalom: Zoványi Jenő: A főiskolai disputatiók és szerzőik (Prot. Szle, 1936.).