BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Alsópoprádi ev. egyházmegye, a róm. katolicizmus korából átöröklődve még a →rózsahegyi zsinat idején is régi alakjában volt meg. A szepesváraljai zsinat a →szepes-városi superintendentiába osztotta be s ennélfogva ezzel együtt mihamar a szabad kir. városok kerületének lett alkotó része. A 18. században mind több egyházközsége válván az eszközökben nem válogatós →ellenreformáció martalékává, ezek megfogyásával megszűnt önálló testület lenni. Esperesei névsorából ismeretesek: Suhner György (1580.) (1581.), Scholtz Péter rókusi l. (1582.), Kuncsek György hunfalvi l. 1586-tól, Christiani Ábrahám kereszt-falui l. 1598–1600, Fulgentius János malduri l. (1614.), →Serpilius János késmárki l. 1636–1658, Fischer Mihály toporci l. (1663.), Coledanus Jónás toporci l. (1707.).

Irodalom: Serpilius János: Pastorum ecclesiarum ad inferiorem fluvium Poprad fraternitas (1647.).