BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Peregrinatio, eredeti jelentése szerint is külföldön való utazás vagy tartózkodás, különösen gyakran előfordul a prot. lelkészjelöltekkel kapcsolatba hozva. –

Peregrinusoknak mondják azokat az elmozdított lelkészeket, kik akként éltek, hogy végig látogatták működő lelkésztársaikat.