BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ercsei János (Somosd, 1800. – Marosvásárhely, 1852. szept. 22.) ref. tanár. Tanult Marosvásárhelyen, majd külföldre menvén, 1830. dec. 10-én Marburgban iratkozott be egyetemi hallgatónak. Két év múlva hazajőve, 1833 nyarától Székelyudvarhelyen a teológiának, 1837. októberétől Marosvásárhelyen a bölcsészetnek volt a tanára. Elbetegesedvén, maga vetett véget életének. – Művei közül egyházi jellegűek: A népek atyjának testamentuma (I. Ferenc emlékére). (Kolozsvár, 1835.) Beköszöntő beszéd („A vallás és annak az emberre való befolyása…”). (Uo. 1835.) Több tudományos tartalmú beszéde maradt kéziratban.

Irodalom: Koncz József: A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium története (1896.)