BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Erdély-bánáti ev. egyházkerület, első neve volt a „romániai zsinatpresbyteri” ev. kerületnek.