BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Czeglédi Szabó Pál (?, ? – Pápa, 1649. aug. 26.) ref. püspök. Nagyszombaton tanult, honnan külföldre menvén, 1613. ápr. 9-én a heidelbergi egyetemnek lépett a hallgatói közé. Hazájába visszatérve, 1614-ben nagyszombati →rektor, valószínűleg 1616-ban dunaszerdahelyi lelkész, 1626 májusában pápai lelkész lett. A →pápai egyházmegye 1627-ben →alesperessé, 1629-ben →esperessé, a →dunántúli egyházkerület 1631-ben jegyzővé, 1641 júniusában püspökké választotta. – Ő szerkesztette a →felsőmagyarországi kánonokból a komjáti kánonokat. Művei: De scripturae sacrae perspicuitate et perfectione. (Heildelberg, 1613.) De justificationis certitudine, operum necessitate et meritis. (Uo. 1614.) Respondeált a „De causa efficiente peccati” (1613.) tartott vitán. Üdvözlő verset írt Szentgyörgyi Nagy Bálinthoz (1613).

Irodalom: Thury Etele: Cz. P. dunántúli ref. püspök élete (Prot. Szle, 1905.)