BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Czeglédy Sándor (Nádasdladány, 1883. márc. 28. – Cegléd, 1944. dec. 23.) ref. lelkész. Középiskoláit 1893-tól Gyönkön, 1895-től Pápán, a teológiát 1901-től Pápán végezte. Egy évi →káplánkodás után 1906 szeptemberében Nagypisanicán missziói lelkész, 1909 márciusában Nagysallón lelkész, 1914 októberében Pápán →theologiai tanár lett, majd 1920-ban ismét lelkésznek ment Győrbe, innen pedig 1928 szeptemberében Ceglédre. 1908 szeptemberében teol. magántanári képesítést szerzett Pápán. A →dunántúli egyházkerület 1917-ben aljegyzővé, 1924-ben főjegyzővé, 1927-ben a →pápai kollégium gondnokává, konventi és zsinati rendes taggá választotta, miközben 1920–24-ben →esperesi tisztet viselt a →tatai egyházmegyében. 1929-ben a →dunamelléki egyházkerület tanácsbíróvá, 1939-ben zsinati póttaggá választotta. – 1917 óta választmányi tagja a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak. 1916–18-ban egyik belső munkatársa, 1919-ben felelős szerkesztője volt a →Dunántúli Prot. Lapnak. Más lapokat is szerkesztett. Munkái között vannak fordítások Kálvintól, Kuypertől, Robertsontól, akiknek műveit másokkal ugyan, de nagy részben maga fordította. Lefordította az Újszövetséget is (1924.), melyet átdolgozva új kiadásban a Brit és Külföldi Bibliatársulat bocsátott közre (1930.). Eredeti művei: Hóseás. (Pápa, 1908.) Pál apostol eschatológiája. (Uo. 1911.) Az Úr közel (Álnévvel). (Uo. 1915.) Vigasztaló igék (álnévvel). (Uo. 1915.) Izrael Mózes előtti vallásának nyomai. (Uo. 1916.) Közönséges vasárnapi imádságok. (Uo. 1922.) Luther és Kálvin… egymás között. (Budapest, 1922.) Keresztyén sáfárság. (Pápa, 1926.) Követlek Uram. (Tahitótfalu, 1926.) Az újszövetségi szent irodalom. (Uo. 1927.) Az ószövetségi szent irodalom. (Uo. 1927.) Az ó- és újszövetségi kor rövid története. (Uo. 1927.) Bibliai földrajz és természetrajz. (Uo. 1927.) Imádkozzatok és buzgón kérjetek. (Uo. 1927.) Bibliai régiségtudomány. (Uo. 1928.) Nehezebb szentírási helyek magyarázata. (Uo. 1928.) Jézus élete a négy evangélista előadásában. (Budapest, 1930.) „Követlek Uram”. (Uo. 1932.) Nagyobb részben az ő munkája a Bibliai Lexikon (2 köt.). (Budapest, 1929–31.)

Irodalom: Vincze Géza: Igehirdető poéták, poéta igehirdetők (1926.).