BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Brukenthal Sámuel Károly br. (Újegyház, 1721. júl. 26. – Nagyszeben, 1803. ápr. 9.) ev. vallású erdélyi kormányzó. Tanult Nagyszebenben és Marosvásárhelyen, amott a gimnáziumot, emitt jogot. Majd külföldre menvén, Halléban, 1744 őszétől pedig Jenában gyarapította ismereteit. 1745-től a hivatali állások lépcsőin egyre emelkedve, 1762-ben tartományi kancellár és báró, 1766-ban az erdélyi udvari kancellária elnöke, 1777-ben erdélyi kormányzó lett. Ellene lévén II. József újításainak. 1787-ben nyugalomba helyezték. – A szász „egyetem” neki köszönheti a nemzeti vagyon létesítését. Nagyszebenbe 1764 táján egyetemet tervezett, de ez a róm. kat. püspök ellenállásán hajótörést szenvedett. Itt aztán amellett, hogy tekintélyes összeget hagyott ev. egyházi célokra, megalapítá a róla nevezett múzeumot és könyvtárt, melyeknek továbbfejlesztésére alapítványt is tett. Ezek 1802-i rendelkezése szerint családja férfiágának kihaltakor, 1872-ben az odavaló ev. kollégium tulajdonába mentek át, egyéb vagyonát pedig ugyanakkor az odavaló egyház örökölte. Művei nagyobb részben kéziratban maradtak.

Irodalom: Schaser János György: Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Freyherrn Samuel v. B. (1848.), Schuller János Károly: Maria Theresia und Freiherr Samuel von B. (1863.). Teleki Domokos gr.: Erdély három államférfia a 18. században (Budapesti Szle, 1868.), Schuller Herman Frigyes Vilmos: Beiträge zu einer Lebensbeschreibung des Freiherrn Samuel von B. (1886.), Herbert Henrik: Briefe an den Freiherrn Samuel von B. (Archiv des Vereines… XXXI.), Csaki M.: Samuel von B. (1903.), Teutsch Frigyes: Samuel von B. (1903.).