BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fodor (Nánási) Pál (Csobaj, 1723. – Hajdúböszörmény, 1798. okt. 14.) ref. lelkész, az előbbinek fia, Gerzsonnak atyja. Tanult Debrecenben, hol 1741. ápr. 26-án lépett a felsőbb osztályok elsőjébe, 1749-től pedig →köztanító, 1752 tavaszától →senior volt. Külföldre menvén, 1753. jan. 6-án a heidelbergi, ez évi jan. 4-én a baseli egyetemre iratkozott be. Hazájába 1754 végére visszatérve, 1755-ben Derecskére választották papnak, hol 1763-tól egy évig hely nélkül élt. 1764-től Gáborjánban, 1778-tól az elkergetett egyekieknek a tiszacsegei határban levő telepén, 1780 tavaszától Sápon, 1782 tavaszától Tégláson lelkészkedett. 1785 tavaszán elvesztette állását, s Hajdúböszörménybe vonulva, ezentúl hivatal nélkül volt haláláig. – Műve: Száz és négy válogatott bibliabéli históriák… (Hübner után németből). (Basel, 1754.) (Számtalan kiadást ért, mint sok évtizeden keresztül használt népiskolai tankönyv.)