BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fogarasföldi ref. egyházmegye, több évtizedig tartó alakulat volt 1640 tájától, amikor a →dési egyházmegyében előzőleg is →espereskedő Szinpetri Ferenc volt Fogarason a fejedelmi udvar lelkésze. Mint dékánnak” vagy →„inspectornak” hatásköre alá tartoztak a máskülönben a →sinki ev. káptalan részét képező, de Fogaras vármegyében fekvő Bethlen és Sárkány ev. egyházai. Úgyszintén alája rendeltettek a fogarasföldi román ref. egyházak is. Szinpetrinek a lelkész utódai, bár Erdély önállósága idején hasonló hatáskörrel rendelkeztek, nem éltek az általa használt címmel.