BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fogarasi István (?, ? – ?, ?) ref. lelkész, 1648-ban s mindenesetre előbb is Lugoson működött. Ekkor adta ki a következő művét: Catechismus: azaz: A keresztyéni vallásnak… veleje (Latinból és magyarból románra ford.) (Gyulafehérvár, 1648.) A zsoltárokat is lefordította románra, de ezek aligha láttak napvilágot.

Irodalom: Tamás Lajos: F. I. kátéja (1942.).