BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Herepei János (Lozsád, 1763. júl. 3. – Kolozsvár, 1812. máj. 9.) ref. tanár, az előbbinek atyja, Ádámnak testvére. Tanulmányait Nagyenyeden 1789-ben elvégezvén, külföldre ment s egy évig ismeretlen helyen, egy évig Göttingenben gyarapította ismereteit. Hazatérve, 1791-ben szászvárosi másodpap, 1796-ban vizaknai lelkész, 1805 végén pedig kolozsvári teol. tanár lett. – Hírneves szónok volt. – Művei: Az asszonynak jussai (Gyászbeszéd gr. Kendeffi Jánosné gr. Teleki Polixena felett, 1797.). (Kolozsvár, 1799.) Az ifjú a virtusnak útján (Gyászbeszéd Gr. Kendeffi János felett). (Uo. 1801.) Azok a pontok… (Gyászbeszéd özv. gr. Bethlen Lászlóné br. Bánffy Klára felett). (Uo. 1805.) (II. kiad. 1823.) Az asszonyoknak… befolyásokról (Gyászbeszéd Kendeffi Józsefné Harsányi. Klára felett). (Uo. 1806.) A maga dolgaiban szorgalmatos… (Gyászbeszéd br. Radák Ádám felett, 1803.). (Uo. 1806.) A temető bölcs oskola (Gyászbeszéd Rhédei Mihályné br. Bánffy Terézia felett). (Uo. 1807.) A keresztyén (Gyászbeszéd Kabos Ferenc felett). (Uo. 1807.) Vita Sámuel… érdemlett tisztességére… elmondott beszéde. (Uo. 1807.) Beszéd gr. Bethlen Lászlónak… főispánságra… beiktatásának alkalmatosságával. (Uo. 1807.) Ferenc… király névnapján. (Uo. 1807.) Halotti beszéd Méhes György felett. (Uo. 1809.) A követésre méltó példa (Gyászbeszéd Katona Mihály felett). (Uo. 1810.) – Veje volt →Méhes Györgynek.