BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Borbis János (Verbica, 1832. jún. 24. – Hameln, 1913. szept. 18.) ev. tanár. A gimnáziumot 1841–48-ban Rozsnyón, 1850–51-ben Késmárkon elvégezvén, 1856-ig →levita volt Menguszfalván. Ekkor külföldre ment s 1858 őszétől Lipcsében időzött, hol 1862-ben licentiatust szerzett. Azután hazajőve, csácsói lelkész volt, míg 1865-ben kivándorolván, Teschenben, majd több más helyen gimn. vallástanári tisztet töltött be. 1872-től Gillersheimban, 1885-től Hochmühlben lelkészkedett, míg 1899-ben nyugalomba lépett. – Magyar vonatkozású művei: Die ev.-luth. Kirche Ungarns in ihrer geschichtlichen Entwicklung… (Nördlingen, 1861.) Die ev. Kirche in den deutsch-slavischen Ländern und in Siebenbürgen (Az előbbinek függeléke). Szívélyes szó az ev. néphez (Szlovákul). (Berlin, 1862.) Die lutherischen Slovaken ein Märtyrervolk. (Erlangen, 1862.) (Magyarul P. E. I. L. 1862.). Hochzeitgebräuche der Slovaken. (Schwerin, 1863.) Religionsunterricht… in Teschen. (leschen, 1867.)