BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kovács Lajos (Fertősalmás, 1845. szept. 5. – Debrecen, 1903. jún. 20.) ref. tanár. A gimnáziumot Máramarosszigeten, a teológiát Debrecenben végezte, ahol azután →köztanító volt két évig. Külföldi utazás után 1869-ben tanár, 1895 elején igazgató lett a debreceni tanítóképezdében. – Művei közül az egyházi érdekűek jóformán mind tankönyvek és vezérkönyvek: Bibliai történetek (3 f.). (Debrecen, 1875–76.) (Több kiadást ért.) Vezérkönyv a bibliai történetek népiskolai tanításában. (Uo. 1876.) Bibliai történetek (Egytanítójú iskoláknak). (Uo. 1877.) (Sok kiadást ért.) Bibliai történetek (Új kidolgozás). (Uo. 1884.) (Sok kiadást ért.) Útmutatás a ker. vallástan népiskolai tanítására (2 r.). (Uo. 1884–85.) Ker. vallástan. (Uo. 1885.) →Gergely Károllyal együtt: A ker. egyház történelme (Tankönyv népiskolák számára). (Uo. 1885.) (Több kiadást ért.) Ker. hittan (Gimn. tankönyv). (Uo. 1892.) (Több kiadása van.) Ker. egyháztörténelem (Gimn. tankönyv). (Uo. 1892.) Emlékezés Gergely Károlyra (Tiszántúli ref. tanáregylet 1900-iki Évkönyve).

Irodalom: Barcsa János: K. L. (1903.)