BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Grawer Albert (Brandenburg, 1575. – Weimar, 1617.) német ev. püspök. Wittenbergben szerzett magisteri címet. 1595-ben került Magyarországra, hol nagyőri tanár lett. E minőségében tetemes részt vett a →késmárki colloquiumon. 1597 márciusában Kassára ment →rektornak, honnan két év múlva visszatért Németországba, s ott 1609-ben teol. doktorrá lévén, Jenában egyetemi tanár, végül weimari püspök lett. – A merev lutherizmusnak egyik legelfogultabb bajnoka, s művei többnyire a helvét irány ellen intézett vitairatok. Magyar érdekűek: Argumenta de persona Christi. (Bártfa, 1596.) Kurze aber doch gründliche Entdeckung und Widerlegung etlicher gräulichen calvinischen Irthumen. (Uo. 1596.) Bellum J. Calvini et Jesu Christi Nazareni. (Uo. 1597.) Disputationes duae, quarum prior agit de orali manducatione corporis Christi in coena sacra, posterior de passione et morte Domini nostri Jesu Christi. (Uo. 1598.) Declarationis circumstantiarum gemini colloquii in arce Keismarcensi habiti, evulgate a S. Lamio… solida et modesta confutatio. (Uo. 1598.) Absurda absurdorum absurdissima calvinistica absurda. (Magdeburg, 1606., III. kiad. „Polemica sacra” c. alatt. Jena, 1656.) Examen praecipuarum sophisticationum, quibus recentiores photiniani, F. Davidis, G. Blandrata etc. argumenta aeternam Christi deitatem… confirmantia oppugnant. (Jena, 1613.)