BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Grátz Mór Károly (Miklósfalva, 1844. júl. 25. – Sátoraljaújhely, 1907. okt. 26.) ev. lelkész. Miklósfalván kezdett tanulni. A gimnáziumot Pozsonyban, Selmecbányán és Kecskeméten végezte, a teológiát 1864–68-ban Pozsonyban és Bécsben hallgatta. 1868 tavaszán budai segédlelkész, 1872 elején verseci, 1873 júliusában pedig gölnicbányai lelkész lett. Itt 1878 tavaszán →esperes választotta a →szepesi hétbányavárosi egyházmegye, s ezt a hivatalát addig viselte, míg 1887 elején Kolozsvárra ment →elsőpapnak.Egyházi lapokban megjelent cikkein kívül a következő művei vannak: Engedjétek hozzám jőni a kis gyermekeket (káté, németül is). (Pest, 1870. IV. kiad. 1893.) Halte was du hast, dass Niemand deine Krone nehme! (Polemikus irat.) (Kassa, 1875.) Festpredigt am Tage der XVIII. Jahresversammlung des allg. ev. ung. Hilfsvereines. (Uo. 1877.) Das Reich Gottes (Népisk. tankönyv.) (Uo. 1877.) Blätter aus dem Tagebuch eines alten Presbyters. (Uo. 1881.) Képek Luther Márton életéből. (Budapest, 1883.) (Németül is.) Abschiedspredigt über I. Joh. I. 8. (Kassa, 1887.) Légy hű (Tankönyv). (Kolozsvár, 1888.) Bibliai kalauz (Altherr után). (Uo. 1891.) Gyászbeszéd Kossuth temetése napján. (Uo. 1894.) Az unitarismus külföldön. (Uo. 1895.) Gusztáv Adolf és a Gusztáv Adolf-egyesület. (Budapest, 1896.) (Új kiad. 1905.) Szerkesztette 1879-től 1886-ig a „Nach der Schicht” (1882-től „Nach der Arbeit”), 1889-ben pedig fél évig az „Apostol” c. hónaponként megjelenő néplapokat. – Atyja Gratz Gusztávnak.

Irodalom: G. M. emlékezete (1907.)