BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tóth József (Tengőd. 1826. okt. 22. – ?Kecskemét, 1860. okt. 19.) ref. tanár. Pápán tanult 1851-ig, közben honvéd lévén a szabadságharc alatt. Miután egy évig. nevelősködött, az 1852–53. tanévben folytatta tanulmányait s egyszersmind →senior volt Pápán, majd →káplánkodott Mocsoládon, később Köröshegyen, míg 1854-től Gyönkön gimn. tanári, 1856-tól Kecskeméten →teol. tanári, 1860 elejétől újra gimn. tanári állást töltött be. – Nagyobb dolgozatai: A philosophia viszonya a theologiához (Kecskeméti Prot. Közlöny, II. f. 1858.). A theosophia alapvonásai (Uo. IV. f. 1859.). Aristoteles rendszere (Uo.). János evangelista élete, munkássága és tudománya (Uo. V. f. 1859.).