BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Praeceptor, eredetileg közös elnevezése volt a tanszemélyzet akármelyik tagjának, később az osztott elemi iskolában, vagy a bármelyik nemmel foglalkozó segédtanítónak, vagy pedig a leánytanítónak a címe. A felsőbbrangú intézetekben az alsóbb osztályok évről-évre változó tanítóinak címe, publicus jelzővel ellátva, megkülönböztetésül az ily intézetekben gyakori privatus, azaz magántanítóktól.