BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Földváry László (Kunszentmiklós, 1838. jún. 24. – Váchartyán, 1921. dec. 30.) ref. lelkész. Tanult szülővárosában, 1852-től Nagykőrösön és 1854-től Kecskeméten, hol a teológiát végezte. 1857-ben Lovasberényben →akadémiai rektor, majd több helyen →káplán és helyettes lelkész, végül 1881-ben Váchartyánban lelkész lett. – Kisebb egyházi dolgozatait számos egyházi közlönyben adta ki. Nagyobb művei: Jónás próféta könyvére írt magyarázat… (Gyakorlati Biblia-magyarázatok 1885.) Százados ünnepi beszéd. (Budapest, 1886.) →Komáromi Csipkés György és bibliája (Prot. Szle, 1891.). →Szegedi Kis István élete s a Tisza–Duna mellékeinek reformációja. (Budapest, 1894.) Egy század története dióhéjba szorítva (P. E. I. L. 1896.). Adalékok a →dunamelléki ev. ref egyházkerület történetéhez (2 k.). (Budapest, 1898.) Id. Wesselényi Miklós br. és Cserey Ilona előélete s küzdelme és szenvedése vallásáért. (Uo. 1898.) →Száki János… megégettetése Komáromban (Prot. Szle, 1903.). Egyházi és iskolai ügyekben →Ráday Pálhoz írt levelek (M. Prot. Et. Adattár, 1905.). Más adatközlései is vannak.