BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Soós Károly (Vác, 1878. márc. 31. – ?, ?) ref. esperes. Az elemi iskolát Szokolyán, a gimnáziumot Nagykőrösön végezte, azután jogot hallgatott Budapesten s 1899-től teológiát Pápán. Miután 1901-től Bucson →káplán, 1903 márciusától Komáromban püspöki titkár, 1905 októberétől Megyercsen lelkész volt, 1908 márciusában Bucson foglalta el a lelkészi állást. 1933-ban esperessé választotta a →komáromi egyházmegye. Tagja volt a csehszlovákiai ref. konventnek és zsinatnak, 1939-ben a →dunántúli egyházkerület választotta zsinati pót-, 1942-ben rendes tagnak. – Művei: Egyházi beszédek, (Komárom, 1909.) Krisztus a mi életünk (Prédikációk). (Debrecen, 1915.) Isten és a haza mindenünk (Prédikációk). (Uo. 1915.) Bízzatok az Istenben (Imák). (Uo. 1916.) Katona Mihály élete 1764–1822. (Párkány, 1923.) Jöjjön el a te országod (Prédikációk). (Uo. 1931.) Szerkesztette 1928-tól 1935-ig a „Ref. Sion” c. gyakorlati folyóiratot.