BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Turóci ev. egyházmegye, kezdettől fogva létezik, a →zsolnai zsinat 1610-ben, a →bányai egyházkerületbe osztotta be, a II. →Carolina Resolutio folytán a →dunáninneni kerülethez, 1894-ben ismét a bányaihoz csatoltatott, jelenleg pedig a →szlovenszkói keleti kerülethez tartozik. Virágzása idején legalább 30 anyaegyházból állhatott, de azután sok elfogyott közülük, s már 1651-ben csak 17 anyaegyházat számlált. Ez később még jobban alászállott, annyira, hogy a dunáninneni kerület alakulásakor csupán kettő létezett, s még a →türelmességi rendelet után is egyelőre csak 9 egyháza volt, ami később 12-re emelkedett s ma is annyi. Ismert lelkészeinek névsorát →Plachy András állította össze (Novi annales… II. k. I. f.). Legrégebbi fennmaradt törvénykönyve 1570-ben készült, az 1550 körüli gyanánt közlött (M. Prot. Et. Adattár, 1908.) sokkal későbbi időből való. – →Esperesei közül a következők ismeretesek: az 1571-ben választott, azután ennek az utóda, majd Mracskó János turócszentmáriai l. 1580–1585. →Fabricius János turócszentmihályi l. 1585-től, Supka Menyhért szucsányi l. (1587 okt.) 1595-ig, Fabricius György turócszentmihályi l. 1602-ig, →Lesni Illés mosóci l. 1602–1608, Lochmann Mátyás mosóci l. (1615.) 1620-ig, Carbonarius András turócszentmártoni l. 1621–1623, Saladinus Pál szucsányi l. 1624–1629, Zsár György turócszentmártoni l. 1629–1631, Grossmann György mosóci l. 1631–1639, Sinapius Mihály szucsányi l. 1640–1648, Gallovitius Lőrinc mosóci l. 1648–1649, Sinapius Mihály szucsányi l. (másodszor) 1649–1653, Clementis György necpáli l. 1654–1656, Gallovitius Lőrinc mosóci l. (másodszor) 1656–1658, Quetonius Dániel turócszentmihályi l. 1658–1673, Rasy Miklós turócszentpéteri l. 1683 utántól. Bónis János necpáli l. (1700.), Major Pál szentilonai l. 1705–1706, Blázy András turócligeti, turócvidéki l. 1706–1715, Záborszky Jakab ivánkafalvi l. (1718.) (1730.), →Thurzó János necpáli l. (1735.) 1756-ig, Fornet György ivánkafalvi l. 1756–1761, Fábri Pál necpáli l. 1785-ig, Lacsny Ádám necpáli l. 1785-től (1793.), →Plachy András turócszentmártoni l. 1804-ig, Topercer Sámuel ivánkafalvi l. 1804–1833, Záborszky Pál turócszentmártoni l. 1833–1841, Belohorszky András tótprónai l. 1842-től (1867.), Hodzsa András szucsányi l. (előbb 1859–1867. pátenses esperes) 1868–1887, Horváth József turócszentmártoni l. 1887–1896, Klimó Vilmos pribóci l. 1896–1898, Morhács Márton mosóci l. 1899–1906, Polerecky András necpáli l. 1907–1909, Hodzsa János szucsányi l. 1909–1918, Skrovina Ottó turócszentmártoni l. 1918–19…

Irodalom: Skrovina Ottó: A turóci ev. egyházmegye története (szlovákul, 1929.).