BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Makkai Sámuel (Kolozsvár, ? – ?, ?) ref. lelkész. Kolozsvárt tanult, ahol az 1717–18. tanévben előbb →contrascriba, azután →senior volt. Innen Técsőre ment →rektornak, onnan pedig külföldre. 1721. szept. 20-án az oderafrankfurti. 1722-ben az utrechti egyetemre iratkozott be. Hazájába visszatérve, 1724 májusában és 1731 júliusában Széken lelkészkedett. – Művei: Mulandó gyönyörűség… (Gyászbeszéd Wass Lászlóné gr. Bethlen Júlia felett). (Kolozsvár, 1731.) Kegyességnek mindennapi gyakorlása… (Gerhard után ford.). (Uo. 1744.) Kéziratban is maradtak fenn gyászbeszédei. Gyászverset írt a →Szathmárnémethi Sámuel halálára (1717.).