BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Eklézsia bírája, az egyházközségi gondnok címe a XVIII. században a tiszáninneni reformátusoknál.