BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Patai Balog János (?, 1674. – Szászváros, 1730. szept. 3.) ref. lelkész. Tanult Nagyenyeden, ahonnan külföldre menvén, 1699. szept. 14-én Leidenben iratkozott be az egyetemre, majd miután 1700 tavaszán Utrechtben időzött, ez év nyarán Franekerben lett egyetemi hallgató, hol még 1702-ben is ott volt. Hazatérte után lelkészkedett, mégpedig 1716-ban Marosbogáton, azután Küküllőszentmiklóson, 1725 nyarától Szászvárosban, itt előbb a második, azután az elsőpapságot viselvén. – Műve: Lelki igazgatás a betegségben… (angolból ford.). (Utrecht, 1700.) – Gyászverset írt a →Pápai Páriz Ferenc halálára (1717.).