BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kövy Sándor (Nádudvar, 1763. júl. 15. – Sárospatak, 1829. júl. 24.) ref. tanár. Nádudvaron kezdett tanulni. Debrecenben folytatta iskoláit, 1779. ápr. 23-án iratkozott be a felsőbb tanulók közé. 1782-től →rektor volt Sarkadon, ahonnan két év elteltével Pozsonyba ment jogot tanulni. Ügyvédi vizsgálatot is tett, de nevelősködéssel foglalkozott, míg 1793-ban az akkor felállított jogi tanszéket foglalta el Sárospatakon. E minőségében fényt árasztott a kollégiumra és óriási hatást gyakorolt a magyar jogtudomány fejlődésére, tanítványai révén pedig a szelleme szerinti jogszolgáltatásra. – Legjelentékenyebb műve, az „Elementa jurisprudentiae hungaricae” 1800-on kezdve igen sok kiadást ért, nemcsak latin eredetiben, hanem magyar fordításban is. Hagyott hátra kéziratban egy „Conspectus juris ecclesiastici” c. munkát is.