BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Északi ev. egyházkerület; a Magyarországi Evangélikus Egyház új területi felosztása nyomán 1952. júl. 1. óta van meg. A következő egyház-megyékből: (esperességekből) áll: Borsod-Hevesi-i, Budai, Fejér-Komárom-i, Győr-Sopron-i, Hajdú-Szabolcs-i, Nógrád-i, Vas-i, Veszprémi. Összesen: 149 egyházközséggel. Első püspöke: Dr. Vető Lajos volt. 1967. jún. 20. óta: D. Dr. Ottlyk Ernő. Első felügyelője: Margócsy Emil volt, kit Dr. Fekete Zoltán követett. 1974. dec. 4. óta Dr. Mihály Dezső. – [K.Z.]