BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Köztanító (publicus praeceptor), a magyar prot. egyház kollégiumaiban a legrégibb időktől kezdve szinte a legújabb időkig szokásos címe azoknak az ifjaknak, kik pályájuk végeztével még egy vagy két évet töltöttek legtöbbnyire éppen az illető kollégium kebelében, éspedig mint alsóbb osztályok tanítói. Innen osztálytanító címmel is fordulnak elő. A köztanító cím ellentéte a magántanító (privatus praeceptor) hivatásának, ki egyes növendékekkel foglalkozik.