BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Marussi Mihály (Marosvásárhely, 1771. okt. 28. – Aranyosgerend, 1830. ápr. 2.) ref. lelkész. Marosvásárhelyen tanult. Miután itt →köztanítóságot viselt, 1794-től pedig nevelősködött, külföldre ment s 1798. szept. 22-én a marburgi egyetemre iratkozott be. Itt 1801 szeptemberében bölcsészetdoktorságot szerzett, azután pedig a göttingeni egyetemnek lépett a hallgatói közé. Félév múlva visszatérvén hazájába, újból nevelőséggel töltött ezúttal hét évet. 1809-ben aztán lelkész lett Aranyosgerenden, hol 1814-től a →nagyenyedi egyházmegyének, 1822-től az →erdélyi egyházkerületnek volt egyszersmind főjegyzője. – Művei: De differentia noumeni atque phaenomeni. (Marburg, 1801.) A győzedelmes ifjú (Gyászbeszéd Veér Pál felett). (Kolozsvár, 1809.) A valóságos nemes ember… (Gyászbeszéd Gazda József felett, 1808.). (Uo. 1815.) A szelídség emberi ábrázatban (Gyászbeszéd gr. Kun Józsefné gr. Kemény Kata felett). (Uo. 1816.) A jó gazdasszony (Gyászbeszéd Rimai Sámuelné Horvát Judit felett). (Nagyenyed, 1821.) A felette →Király Istvántól tartott beszéd szintén megjelent.