BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Podmaniczky-könyvtár (A) Kiskartalon gyűlt, egy részében a br. Prónay Sándor tóalmási könyvtárának idekerült darabjaiból. Br. Podmaniczky Gézának és feleségének, gr. Degenfeld Bertának a bibliophil buzgalma növelte aztán naggyá és értékessé. Örökösük, gr. Degenfeld Pál →tiszántúli ref egyházkerületi →főgondnok az ev. egyetemes egyháznak ajándékozta, mely 1930-ban budapesti székházában helyezte el.