BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Protestáns Közlöny címet vett fel 1881 őszén az addig →Erdélyi Protestáns Közlöny címmel Kolozsvárt hetenként megjelenő egyháztársadalmi lap, melyet az új címmel is →Szász Domokos szerkesztett 1884 őszéig, midőn Sándor Józsefnek ment át a kezébe. 1886 elején, mint az →erdélyi ref. egyházkerületnek immár hivatalos lapját →Szász Gerő vette át, aki akkor is próbálkozott még egy hónapig a fenntartásával, miután 1897 végén megszűnt a hivatalos jellege.