BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Udvarhelyi unit. egyházkör, kezdettől fogva létezik, sőt nem lehetetlen, hogy belőle vált ki a →székelykeresztúri is az igazgatás megkönnyebbítése végett. Mára XVI. században is bizonyára veszített egyházaiból s ez a XVII. század elején is többel megtörtént. A XVIII. század vége felé és a XIX. egész folyamán 18 anyaegyházat számlált, míg 1905-ben ez a székelyudvarhelyivel szaporodott; valamennyi egyháza Udvarhely vármegyében van. – →Esperesei közül a következők neve ismeretes: Kövendi Nagy Mihály székelyderzsi l. 1670–1691, Vargyasi Máté István (I.) vargyasi l. (1715.), Bölöni János (1724.)., Menyhárt Sámuel székelyderzsi l. 1733–1780, Kovásznai István (1783 szept.), Vargyasi Máté István (II.). (1783.), Kovács Márton székelyderzsi l. 1795–1798, Kelemen Benjámin vargyasi l. 1800 körül, Finta József székelyderzsi l. 1801–1806, Imre Ferenc homoródalmási l. 1807–1812, Kiss Mihály vargyasi l. 1813–1826, Sebe János homoródszentpéteri l. 1827–1837, Inczefi József székelyderzsi l. 1845–1871, Gyöngyösi István vargyasi l. 1871–1885, Darkó Sándor jánosfalvi l. 1886–1898, Kisgyörgy Sándor vargyasi l. 1898–1914, Pál Ferenc homoródoklándi l. 1914–1926, Bölöni Vilmos székelyudvarhelyi l. 1927–1928, Balázs András székelyderzsi l. 1928–1935, Bálint Ödön homoródkarácsonfalvi l. 1936–19.., Váry Domokos homoródszentpáli l. 1948-tól.