BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Udvarhelyi ref. egyházmegye, az →erdélyi kerületben, a XVI. század vége felé keletkezett valószínűleg, s a XVII. század első felének vége felé 32, a XVIII. század közepe táján 45, vége felé 51, 1840-ben 53, 1885-ben az akkor →püspöki vizsgálat alatti székelyudvarhelyi nélkül 51 anyaegyházból állott, melyek közül 42 Udvarhely vármegyében, 8 Nagyküküllőben, 1 pedig Kisküküllőben feküdt. Az 1903-i rendezéskor ez utóbbiak elcsatoltatván, Alsóboldogfalva és Székelydobó anyásításával, meg Székelyudvarhely bekebelezésével 45 anyaegyháza lett, melyekből azonban négy egyházának az →erdővidéki egyházmegyéhez való csatolása folytán 1930-ban csak 41 volt meg. Legnevezetesebb egyháza a székelyudvarhelyi, melynek 1780-ig való történetét Zayzon Ferenc (1894.), a kebelében volt kollégiumét Kis Ferenc (1873.) és Gönczi Lajos (1893., 1895., 1907.) írta meg. – →Esperesei közül a következőkről tudunk: Ismeretlen nevű, kit 1594-ben elűzött az önkény székelyudvarhelyi papságából, Baczoni András zetelaki, székelyudvarhelyi l. (1606.) 1612-ig, Somodi István 1614-ig, Baranyai Tamás 1614-től, Galgóczi János székelyudvarhelyi l., →Csulai György székelyudvarhelyi l. 1623–1627, Gyarmati István székelyudvarhelyi l. (1630.) (1634. febr.), →Veresmarti Gáspár székelyudvarhelyi l. 1635-től 1639 tájáig, Ormányi Péter patakfalvi, nagygalambfalvi l. (1640.), Csernátfalusi János etédi, székelyudvarhelyi l. (1646 jún.) (1654.), Geleji Katona István székelyudvarhelyi l. 1659–1661, Kolozsvári Igaz Kálmán székelyudvarhelyi l. 1661–1666, →Szentgyörgyi Dávid székelyudvarhelyi l. 1667–1671, →Eszéki T. István székelyudvarhelyi l. 1671-től 1675 tájáig, Veszprémi István székelyudvarhelyi l. (1680 okt.) 1691-ig, Dállyai Vas István székelykeresztúri l. 1691–1695, →Miskolci Csulyak Gáspár székelyudvarhelyi l. 1695–1696, →Nánási Lovász Mihály etédi, székelyudvarhelyi l. 1696–1706, Szokolyai A. István székelyudvarhelyi l. 1706–1716, Jenei P. Sámuel székelyudvarhelyi l. 1716–1719, Szathmári Ferenc etédi l. 1719–1741, →Zágoni Gábor székelyudvarhelyi l. 1741. okt. 25.-nov. 13, Vásárhelyi (Kézdi-) Péter székelyudvarhelyi l. 1742–1746, Csernátfalusi P. Márton felsősófalvi, kisgalambfalvi l. 1746–1761, Pálffy János agyagfalvi l. 1761–1777, Kovásznai Csorja István székelymuzsnai l. 1777–1802, Kassai Sámuel székelyudvarhelyi l. 1802–1812, Takács János nagybuni l. 1813–1823, Pálffy Dénes nagygalambfalvi l. 1823–1843, Bodor Pál székelyudvarhelyi l. 1843–1847, Dáné Mózes székelykeresztúri l. 1847–1849, Kis Pál farcádi, székelymuzsnai l. 1849–1869, Karácson Mózes székelykeresztúri l. 1869–1872, Solymosi István bögözi l. 1873–1889, Menyhárt András kecseti l. 1889–1903, →Péter Károly alsósófalvi l. 1903–1907, →Vajda Ferenc székelyudvarhelyi l. 1907–1927, Hegyi Péter peteki l. 1927–1929, Nagy Lajos székelykeresztúri l. 1929–1949, Dávid Gyula székelyudvarhelyi l. 1949 óta.

Irodalom: Nagy Lajos: A székelyudvarhelyi ref. egyházmegye múltja és jelenje (1942.).