BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Enyedi kánonok, a →Geleji Katona István püspöksége alatt Nagyenyeden 1642-ben tartott közzsinat nevezetes végzései, melyek a lelkészek magaviseletére s magán és hivatali életére vonatkozó rendelkezéseken, meg fegyelmi szabályokon kívül egyes közérdekű dolgokról intézkedtek. Közölve némileg eltérő szöveggel Sárospataki Füzetek 1865. 557. l. és Révész Figyelmezője 1872. 84. és 473. l.