BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fertőninneni ev. egyházmegye, a →Sopron-Vas vármegyei kerületben, kezdettől fogva létezett. Több ízben esett át területi változásokon, de azért zömében állandóan fennmaradt az üldözések elkövetkeztéig. →Esperesei közül a következőkről van tudomásunk: Klaszekovics István endrédi, fertőszentmiklósi l. 1596-tól, Tétényi Kevi Dániel peresztegi, hidegségi l. (1609.) 1630-ig, →Galgóczi Matula Miklós fertőszentmiklósi l. 1630–1633, Dongó Gergely sopronkövesdi l. 1634–1637, Musay Gergely lővői, nemeskéri l. 1637–1664 (alesperesek is működtek mellette), →Deselvics István egyházasfalusi l. 1664-től (1669 okt.), Perenyei Bálint 1671-től (1672.).