BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zempléni ev. egyházmegye, a 16. századnak már a negyvenes éveiben megalkotta a katolicizmustól már elszakadtságra mutató kánonait, de lelkészei és egyházai egy részének a helvét irányhoz állásával megszűnt ev. jellege s ez csupán akkor újult fel, mikor →Perényi Gábor 1564-ben összes birtokairól eltávolította a helvét irányú lelkészeket. Ekkor az új sárospataki lelkész, →Sztárai Mihály lett →esperese a régihez képest számban erősen megcsappant egyházakkal és lelkészekkel bíró egyházmegyének, mely a Perényi halála és Sztárai távozta után meg is szűnt 1567-ben.