BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ambrosius Lam Sebestyén (Késmárk, 1554. aug. 23. – Késmárk, 1600. okt. 24.) prot. lelkész. Iskoláit Késmárkon végezte. Kétévi szepesszombati →rektorkodás és egyévi késmárki segédtanárkodás után külföldre ment s 1575. jún. 4-én Wittenbergben iratkozott be az egyetemre. Innen hazatérve, 1577. ápr. l-én rektor lett Késmárkon, míg 1580 őszén Eperjesre hívták másodpapnak. Majd 1583 őszén visszatért Késmárkra →elpapnak. A helvét irány mellett foglalván állást, többször volt kénytelen mind irodalmi, mind szóbeli hitvitára kiállani, főleg Stansith →Horváth Gergellyel és →Grawer Alberttel. Így lett részese a →késmárki colloquiumnak is. – Művei: Metaphrasis graeca psalmi primi. (Wittenberg, 1576.) Achtundzwanzig geistliche Lieder (I. ed. ismeretlen, a II. Wittenberg. 1588.). Vierzehn geistliche Lieder (l. kiad. ismeretlen, a 2. Görlitz. 1588.). Antithesis ubiquitatis et orthodoxae doctrinae de persona Christi… (Zerbst, 1591.) Defensio orthodoxae doctrinae tum de aliis quibusdam christianae religionis capitibus, tum etiam de persona Christi… (Vizsoly, 1592.) Memoriae… Annae Wolkensteiniae… Johannis Krausii… conjugis… (Görlitz. 1595.) Kurze Wiederholung der reinen und gesunden Lehr… der Stadt Keismarck… (Zerbst, 1598.) Declaratio circumstantiarum gemini colloquii… in arce Keismarcensi habiti… (Uo. 1598.) Oratio funebris memoriae… Susannae Dóczi… Sebastiani Thököly… conjugis… (1596.) (Heidelberg, 1600.) Zwei geistliche Lieder… (Liegnitz, 1600.) Zwei neue geistliche Lieder wider die Türken und Tattern… Daneben zwei alte Kirchengebet. (Uo. 1601.) Gyászverset is írta Kraus Jánosné halálára (1595.). Az összes „Geistliche Lieder”-t 1630-ban újra kiadta Serpilius János.

Irodalom: Ráth György: Gradeci Horváth Gergely és L. S. hitvitája (ItK, 1894.). Weber Samu: Egy érdekes régi énekeskönyv (Ev. Egyház és Iskola, 1887.).