BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nánási Vas Gábor (?, ? – Sátoraljaújhely, 1685.) ref. lelkész. Először Debrecenben tanult, hol 1666 nyarán kezdte a felsőbb osztályokat, azután Sárospatakon, hol 1670. dec. 16-án iratkozott be s a következő évben ő is követte a bujdosásba elűzött tanárait. Gyulafehérvárra is elment velük. Innen előbb →rektornak vitték Dévára, 1675-ben lelkésznek Szinérváraljára, hol 1676 szeptemberéig működött. Ekkor elmozdíttatván, külföldre indult, s ez évi okt. 5-én az utrechti, 1678. ápr. 22-én a franekeri egyetemre iratkozott be. Hazájába visszatérve, 1680-ban Wesselényi Pálnak volt udvari papja Zsibón, míg 1681-ben Krasznán, 1682-ben Sátoraljaújhelyen lett pap. – Művei: Lelki tudakozás (Nagyobb mű a praedestinatióról). (Kolozsvár, 1675.) Arca Noe (Gen. VI. 14.). (Utrecht, 1678.) (Az elején egy Apologia, főleg →Almási Mihály ellen intézve). Prédikáció a részegség ellen, melynek sem igazi címe, sem kiadási helye és éve nincs tudva. – Üdvözlő verset írt →Nagyváradi Józsefhez (1677.), gyászverset a →Rácböszörményi János halálára, melyet, miután a többi ilyet tartalmazó füzetbe nem vették fel társai, külön nyomatott ki (1677.).