BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nánássy Lajos (Debrecen, 1881. ápr. 13. – ?Ligonier, 1945. *márc. 21.) ref. lelkész. Debrecenben végezte a gimnáziumot 1898-ban, a teológiát 1902-ben. Miután egy évet Edinburgban s kevés időt Párizsban és Baselben töltött, 1904-ben Debrecenből lelkészi oklevéllel az Amerikai Egyesült Államokba ment lelkésznek, s mint ilyen, előbb Chicagóban, 1907-től Youngstownban, még ez évtől Windbergben, 1908-tól Perth Amboy-ban működött. 1929 óta a ligonier-i magyar ref. árva- és aggmenház vezetője volt 1944-ig, midőn nyugalomba lépett. – 1912-ben bölcsészetdoktorságot szerzett Amerikában, 1929-ben teol. díszdoktorságot kapott a debreceni egyetemtől. – Művei: Beszéd a →gályarabok emlékoszlopánál („Emlékkönyv…” c. füzetben). (Debrecen, 1900.) History of the reformed church of Hungary (Balogh F. után kivonatosan). (1906.) A ker. liturgia fejlődésének s mai formájának rövid áttekintése (2 f.). (Debrecen, 1909–1914.) Kis katechismus. (1910.) Az 1900–1901. tanévben szerkesztője volt a debreceni hittanszaki önképző társulat Közlönyének.