BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Alsózempléni ref. egyházmegye, a →szlovenszkói tiszáninneni kerületben, a Magyarországtól elszakított 11 anyaegyházból 1921-ben szerveztetett s első esperese Keresztury József nagygéresi lelkész volt 1921–1936. Utóda Virágh Béla királyhelmeci l. 1937–1939. Ekkor visszatért az egész egyházmegye 1945-ig.