BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kecskeméti Zsigmond (Csajág, 1737. márc. első hete – ?, 1821. ápr. 20.) ref. esperes. Eleinte Peremartonban tanult, 1853-tól pedig Sárospatakon, hol azután három évig →praeceptorságot viselt, 1767-ben külföldre ment s Zürichben és Bernben folytatta tanulmányait, de már 1768 márciusában hazatért és lelkészi állást foglalt el Polgárdiban. 1790-ben ezer frt alapítványt eszközölt ki Töltési Jánostól a →debreceni és →sárospataki kollégium részére. Tagja volt a →budai zsinatnak. 1796-ban →esperessé választotta a →mezőföldi egyházmegye. – Irodalmi téren buzgón működött, mégpedig nemcsak egyházi vonalon. Ez utóbbira tartozó művei: Leichenrede… (Németre fordított gyászbeszéd egy katonatiszt felesége felett). (Giessen, 1771.) Püspöki öltözet… Halász József… superintendenssé lett választása alkalmatosságára… (Győr, 1787.) LXXX prédikációkból álló katechetikája és különös alkalmatosságokra készített egynehány prédikációi… (Pozsony, 1793.) Különböző alkalmatosságokkal elmondott falusi prédikációi, I. (Győr, 1795.) II. (Pozsony és Pest, 1805.) (Állítólag még van két kötete.) Kéthéti könyörgések… (Veszprém, 1810.) Üdvözlő verset írt Komjáthy Ábrahámhoz (1782.). A temetésén Szikszai János, →Márton István, Szászi József, Kollár György és Gueth József által tartott beszédek ki vannak nyomtatva.