BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kelp Márton (Holdvilág, 1659. – Muzsna, 1694.) ev. lelkész, az előbbinek bátyja. Iskoláit Segesvárt és Nagyszebenben végezte. 1679-ben külföldre indult s ezévi dec. 23-án a wittenbergi egyetemre iratkozott be, két év múlva azonban Hamburgba ment héberül tanulni. Itt három évet töltött s miután 1684. jan. 31-én a lipcsei egyetemen magisteri címet szerzett, visszatért hazájába, hol ez évben →rektor lett Segesvárt. 1687-tői Szászbudán, 1692-tői Muzsnán lelkészkedett. Theol. művei: De ministerio ecclesiastico (2 f.). (Keresd, 1685.) De magistratu politico. (Uo. 1685.) Positiones theologicae depromptae ex disputatione inaugurali… Esdrae Edzardi… (Nagyszeben, 1686.) Üdvözlő verset írt →Kassai Michaelis Györgyhöz (1681.), Bock Istvánhoz (1681.) és →Fronius Márkhoz (1682.). Héber gyászbeszédet tartott →Apafi Mihály felett. Respondeált a „De gratia Dei” (1678.) tartott vitán.