BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Erdélyi Prédikátori Tár, 1833-ban indította meg Kolozsvárt →Salamon József. Kilenc kötete jelent meg, az utolsó 1839-ben. Különféle egyházi beszédeket és tudományos dolgozatokat közölt. Két kötetéhez névtár is volt mellékelve az →erdélyi ref. egyházról. Unitáriusok is dolgoztak belé. –

Ugyanezen cím alatt →Szász Gerő két ízben (1871–1873. és 1887–1891.) összesen hat kötetet szerkesztett, kizárólag a gyakorlati lelkészet körébe tartozó tartalommal.